Home > Welzijn > Vrijwilligerswerk in Epe

De vrijwilligerscentrale is onderdeel van Koppel. Hierbij worden vrijwilligers geholpen bij het vinden van een geschikte functie in de gemeente Epe.

Er zijn namelijk veel mensen die wat voor een ander willen betekenen zonder daar een vergoeding voor te krijgen. De vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel uren hij of zij ingezet wil worden.

Vrijwilliger van het Jaar
Maar er zijn meer van dergelijke vrijwilligersactiviteiten. Zo wordt in de gemeente Epe ieder jaar een Vrijwilliger van het Jaar gekozen. Deze nominatie is ooit in het leven geroepen door stichting Koppel en Persburo Van der Veen.

Elk jaar worden een aantal vrijwilligers genomineerd door een jury onder leiding van oud-burgemeester Leo Eland. Uiteindelijk wordt de Vrijwilliger van het Jaar bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Epe.

vrijwilliger van het jaar 2015

De genomineerden voor de Vrijwilliger van het Jaar-award van 2015.

Jo Post Prijs
De Jo Post Prijs is een jaarlijkse oorkonde die wordt uitgereikt aan de vrijwilligersorganisatie die zich in de gemeente Epe het meest verdienstelijk heeft gemaakt. Ook deze prijs is ooit door de Vrijwilligerscentrale en Persburo Van der Veen geïnitieerd.

De laatste Jo Post Prijs ging naar de jubileumcommissie van de Koninklijke Harmonie Epe. De prijs (een prachtige trofee van kunstenares Corry Ammerlaan-van Niekerk) is vernoemd naar mevrouw Jo Post, omdat zij in de gemeente Epe gezien wordt als de verpersoonlijking van vrijwillige inzet. De Veluwse Bron financiert de trofee en de wisseltroffee. De winnaars krijgen tevens gratis toegang tot de sauna van De Veluwse Bron in Emst.

Maatschappelijke Stage
Ook de maatschappelijke stage op middelbare scholen draait om het doen van vrijwilligerswerk. Samen met de gemeente Epe en met de twee middelbare scholen in de regio rondom Epe (RSG Noord-Oost Veluwe en De Noordgouw), heeft stichting Koppel dit project ooit in Epe en Heerde het leven geroepen zodat de jeugd actief mee kan doen in de maatschappij. Nadere informatie over deze maatschappelijke stages in Epe is te verkrijgen via deze link.

Alle leerlingen uit 3 vmbo, 3 mavo, 4 havo en 4 vwo lopen een maatschappelijke stage van 30 uur. Deze stages vinden vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Koppel heeft contact met de diverse bedrijven, brengt vraag en aanbod bij elkaar en coördineert de stages.

Vrijwilligerswerk in Epe

Koppel is, net als vele andere organisaties, natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers in de diverse wijken en buurten van de gemeente Epe.
Meer weten over al deze facetten van vrijwilligerswerk in Epe? Bel of mail naar Suzanne Tuinman tel.: 0578-676767 of s.tuinman@koppelswoe.nl