Home > Welzijn > Thuis Wonen Nu en Later

Een thuis is belangrijk. Zeker wanneer men ouder wordt. Het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’, dat we in april van dit jaar hebben gelanceerd, zorgt er voor dat inwoners van de gemeente Epe uitgebreid geïnformeerd worden over zelfstandig en langer thuis wonen en het ondersteunende aanbod van Koppel-Swoe.

Het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ zorgt ervoor dat inwoners uit de gemeente Epe actief en goed geïnformeerd worden over zelfstandig en langer thuis wonen. Vrijwillige voorlichters bezoeken inwoners thuis en voeren een gesprek over de persoonlijke situatie. Is alles goed zoals het is? Is de verwachting dat dit voorlopig zo blijft? Zijn er nog eventuele wensen? Is er op korte termijn wellicht behoefte aan ondersteuning? Zo verkennen de voorlichter en inwoner samen welke mogelijkheden en beperkingen er zijn.

De voorlichter is een speciaal opgeleide vrijwilliger, die samenwerkt en begeleid wordt door medewerkers van Koppel-Swoe. De thema’s die tijdens het gesprek besproken kunnen worden zijn: wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, mantelzorg en zelfredzaamheid.

Meer dan alleen wonen

Niki Binnendijk, sociaal werker bij Koppel-Swoe: ‘Wij bezochten vanuit SWO/E met het project ‘Preventief huisbezoek 75+‘ al ouderen thuis. Sinds de fusie tussen Koppel en SWO/E begin 2018 is het project vernieuwd. We richten ons nu niet meer alleen op ouderen, maar op alle inwoners uit de gemeente Epe. Niet alleen ouder worden speelt een rol, maar denk ook aan thema’s als eenzaamheid, hulp bij de administratie, ondersteuning bij mantelzorg en informatie over zorg en ondersteuningsmogelijkheden. Met de nieuwe organisatie bieden wij samen met onze vrijwilligers een nog breder ondersteunend aanbod. Wij hebben de informatie en weten de weg’.

Vrijwilliger Jan Kloosterboer heeft daar een prachtig voorbeeld uit de praktijk van. ‘Ik kwam een keer terecht bij een alleenstaande man die in een tot woning omgebouwde zeecontainer woonde. Deze container stond bij iemand op het erf. Deze meneer zat op meerdere vlakken behoorlijk in de problemen. Ik zag een stapel ongeopende post op zijn tafel liggen, die was minstens 10 centimeter hoog. We voerden samen een goed en prettig gesprek. Ik merkte wel dat de man meer ondersteuning nodig had en bracht dat voorzichtig ter sprake.

Extra ondersteuning

In eerste instantie ging hij er niet op in, maar naarmate het gesprek vorderde gaf hij toch aan dat het niet zo goed ging. Samen hebben we besproken wat hij nodig had om zijn situatie te verbeteren. Ik heb dit doorgegeven aan de medewerkers van Koppel-Swoe en zij hebben ervoor gezorgd dat er extra ondersteuning kwam. Een vrijwilliger van het Formulierenteam heeft samen met de man de administratie geordend. Ook is er samen naar een oplossing gezocht voor zijn woonsituatie. Het resultaat was dat hij als woningzoekende  weer voor een gewone woning in aanmerking kwam. Zonder het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ had de man wellicht onnodig lang door getobd in deze situatie’.

Kloosterboer vervolgt enthousiast: ‘Het is mooi en dankbaar werk. Gelukkig is er vaak niet veel aan de hand, volstaat het gesprek en laat ik folders achter, zodat ouderen daar zelf verder mee aan de slag kunnen’.

Thuis Wonen Nu en Later: voor alle inwoners

Het kan zijn dat inwoners op dit moment nog geen ondersteuning nodig hebben, maar een gesprek kan belangrijk zijn bij de voorbereiding op de toekomst. Vrijwilliger Kees van der Zaal en verantwoordelijk voor de Woningcheck beaamt dit. ‘Ook als je nog niet oud bent of je nog niet oud voelt, kun je je al voorbereiden op je woonsituatie voor later. Eigenlijk zou iedereen vanaf een jaar of 55 dat moeten doen. Wij kunnen daarbij helpen. Wij doen de Woningcheck met een checklist en bekijkt samen met de bewoner of het wooncomfort en de veiligheid nog voldoen aan de eisen of dat deze (nu of later) aangepast moet worden.

De vrijwilligers van de Woningcheck werken samen met de Vrijwillige Hulpdienst, een team van vrijwilligers dat eventuele aanpassingen kan uitvoeren. Iedereen in de gemeente Epe kan een woningcheck aanvragen. Een conclusie van de Woningcheck kan zijn dat het beter is op zoek te gaan naar een geschikte alternatieve woonruimte.

Samen de krachten bundelen

In het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ wordt ook samengewerkt met het Rode Kruis uit Epe/Heerde en Hattem. Henk Buerman is vrijwilliger bij het Rode Kruis en heeft veel ervaring met huisbezoeken. ‘Bij ‘Rode Kruis aan Huis’ gaat het om zelfredzaamheid en het vergroten van de veiligheid in en om het huis. Daar vinden de meeste ongevallen plaats. Voorbereiding op (nood)situaties is een belangrijke voorwaarde. Bewustwording van de risico’s en daar waar mogelijk maatregelen nemen.

Wij streven er naar dat deelnemers aan de huisbezoeken zich bewust worden van de risico’s in en om het huis en dat zij waar mogelijk maatregelen te nemen. Daarmee wordt de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroot. Wij waren van plan het project ‘Zelfredzaamheid’ ook in Epe op te starten tot we hoorden dat er overlap is met ‘Thuis Wonen Nu en Later’. Dat heeft ertoe geleid dat we voor de beide projecten samenwerken. Het zou toch te gek zijn als we achter elkaar aanlopen om bij mensen thuis aan te bellen’.

Meer informatie over Thuis Wonen Nu en Later en het ondersteunende aanbod
van Koppel-Swoe vind je hier op onze website of neem contact met ons op via 0578-67 67 67 of info@koppelswoe.nl

Vraag naar Bernadette Kodden b.kodden@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag) of Niki Binnendijk n.binnendijk@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag)