Home > Welzijn > Steunouder

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Dat kan verschillende oorzaken hebben: overbelasting, ziekte, moeilijkheden met de kinderen of op het werk, eenzaamheid of geldproblemen. Soms worden die spanningen teveel. Daarom is Koppel ‘Steunouder’ gestart.

Sinds dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van hulp en ondersteuning aan jeugd. Om deze (deels nieuwe) taken goed uit te kunnen voeren, werkt de gemeente veel samen: onder andere met het Centrum voor Jeugd en Gezin Epe en met Stichting Koppel.
Steunouders zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan kinderen en ouders die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken.

De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen het uitgangspunt voor Steunouder. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft. Daarom heeft de ouder de regie in handen. De ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

CJG en Steunouder

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (locaties in Epe en Vaassen) is dé plek waar iedereen terecht kan met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Vragen worden dan ook veelal daar of op scholen en bij huisartsen gesignaleerd. Stichting Koppel is sinds 2016 kernpartner van het CJG.

Koppel zal, afhankelijk van de hulpvraag en in nauw overleg met het CJG, een vrijwillige steunouder zoeken: iemand die kan meedenken over oplossingen, die als vraagbaak kan dienen of die een helpende hand kan bieden. Het liefst iemand in de buurt van het gezin met de hulpvraag. Door vrijwilligers erbij te betrekken, blijft de drempel laag.

Steunouders zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan kinderen en ouders die door omstandigheden (bijvoorbeeld door psychische klachten, een verstandelijke handicap, overbelasting of andere problemen) een helpende hand kunnen gebruiken.

Vrijwilligers gezocht
Koppel zoekt nog naar vrijwilligers die steunouders willen worden. Deze vrijwilligers hebben wekelijks contact met ouders en kinderen (van 0 tot 13 jaar). Dus heb jij affiniteit met kinderen en heb je ervaring met opvoeden? Meld je dan aan! Het is toch prachtig om een gezin te zien opbloeien? De eerste groep vrijwilligers is inmiddels door Koppel getraind.

steunouder

Koppel is de tweede organisatie in Nederland die Steunouder uitvoert dankzij financiering van de gemeente Epe en een financiële bijdrage van het VSB-fonds. Wij werken samen met Steunouder Nederland. Zie ook onze pagina op de website van Steunouder Nederland.

Jan de Graaf en Mariska van Elst zijn onze projectleiders. Nadere informatie over Steunouder is bij hen te verkrijgen via 0578-676767 of steunouder@koppelswoe.nl.