Home > Welzijn > Participatiespringplank

Participatiespringplank: voor velen is het een raar woord, toch is in een paar zinnen zeer duidelijk uit te leggen wat dit woord voor Koppel inhoudt. De Eper organisatie begeleidt en coacht mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Want iedereen kan een bijdrage leveren aan de samenleving.

In de gemeente Epe zijn er zo’n 450 mensen met een uitkering die voor deze springplank in aanraking kunnen komen. Koppel helpt een deel van deze Epenaren met een uitkering om zo weer terug te keren in de maatschappij. Soms is dat een betaalde baan, andere keren helpen Koppel-medewerkers deze groep om weer het nodige vrijwilligerswerk op te pakken.

Naast het UWV-traject dat mensen met een uitkering sowieso moeten doorlopen, probeert Koppel dus ook te ondersteunen bij andere hulpvragen van mensen zonder werk. Koppel laat mensen zoeken naar hun persoonlijke kracht. Dit met hulp van het sociale netwerk en in samenwerking met andere lokale organisaties.

Lokaal netwerk inschakelen
Het netwerk van de deelnemers wordt hierbij nadrukkelijk ingeschakeld, zodat ze wellicht nog sneller in aanraking komen met nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De deelnemers maken hier in overleg met Koppel een omgevingsplan voor. Als deelnemers geen of weinig netwerk hebben, helpen de Koppelmedewerkers mee om dit verder op te bouwen.

Meer informatie over participatiespringplank?

Nadere informatie is te krijgen via coördinator Jan de Graaf, tel. 0578-676767 en email: j.degraaf@koppelepe.nl