Home > Welzijn > Jongerenwerk gemeente Epe

Het jongerenwerk dat stichting Koppel in opdracht van de gemeente Epe uitvoert, is zeer breed. Zo houdt Koppel zich bezig met locatiegebonden en wijkgericht jongerenwerk. Met hulp van vrijwilligers en stagiairs zijn medewerkers van Koppel eigenlijk continu in contact met diverse groepen jongeren. Dat zijn vaak natuurlijk letterlijke ontmoetingen, maar jongerenwerk vindt bijvoorbeeld ook via social media plaats.

Daar waar Koppel de projecten voor het jongerenwerk vroeger zelf bedacht, gebeurt dit nu steeds in overleg met de jongeren. Daar waar jongerenwerk zich voorheen vaak gecentraliseerd in jongerencentra afspeelde, zijn jongeren tegenwoordig juist op veel meer plekken actief.
Als ze dus wat willen organiseren, dan krijgen ze heel nadrukkelijk zelf een rol. Koppel hoort aan wat ze willen, bedenkt vervolgens samen met de jongeren wat ze kunnen doen en motiveert hen uiteindelijk om dit te gaan ondernemen. ‘Wat willen jullie doen? Waar hebben jullie behoefte aan?’ Dit zijn zoal wat vragen die aan de jongeren gesteld worden.

Niet voor, maar samen mét jongeren

Het credo van Koppel? Samen met jongeren kijken naar hun plek of het initiatief en hen daar ook verantwoordelijk voor maken. Koppel fungeert daarbij als spin in het web. ‘Hebben jongeren ergens vragen over, dan halen wij de desbetreffende persoon erbij die er over gaat. Wij signaleren, verwijzen door en werken samen met andere partijen om jongeren een fijn gevoel te geven’.

Met die verschillende groepen jongeren worden er jaarlijks bijvoorbeeld een oudjaars-zaalvoetbaltoernooi, diverse jamsessies en andere voorlichtingsavonden gegeven. Talentontwikkeling, (sport- en spel)activiteiten in de wijk, wekelijkse bijeenkomsten bij de RSG NO-Veluwe, mantelzorgavonden, tienerwerk, meidenwerk, het zijn zo maar enkele activiteiten die het jongerenwerk in de gemeente Epe organiseert.

oudjaarsvoetbaltoernooi

Jongerenwerk gemeente Epe: voor groepen

Voor het wijkgericht jongerenwerk is door de gemeente Epe een straatgroepenteam in het leven geroepen. Koppel is participant en werkt hier samen met diverse partners. Dat is er ter voorkoming (preventie) en vermindering van eventuele overlast. Dit ambulante jongerenwerk speelt zich niet alleen maar op straat af, maar vindt ook plaats op de RSG of via de diverse social media. Koppel komt via deze manieren in contact met de diverse groepen jongeren.

Jongerenwerk: voor individuen
Het jongerenwerk van Koppel richt zich op groepen jongeren, maar organiseert ook ‘locatie gebonden activiteiten’ voor individuele jongeren. Koppel houdt bij de buurtcentra en op andere plekken diverse activiteiten met en voor tieners/jongeren.

Bij al deze initiatieven werkt Koppel samen met diverse partijen zoals de SWO/E, politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en het CJG. Ook werken we vanuit een team samen met schoolmaatschappelijk werk van Verian, MEE Veluwe, Tactus, leerlingbegeleiders van de RSG NO-Veluwe, een leerplichtambtenaar, politie en GGD (schoolarts).
Koppel verbindt tevens ‘maatjes’ aan elkaar. Jongeren die de medewerkers van de organisatie tegenkomen in het jongerencentrum of in de wijken en die zich willen inzetten als maatje of de behoefte hebben aan een maatje, worden aan elkaar verbonden. Ook hierbij werkt Koppel veel samen met bovenstaande organisaties.

Het jongerenwerk van Koppel in Epe. Waar zie je dat bijvoorbeeld terug?
# Meidenwerk
# Straatgroepenteam
# Activiteiten en bijeenkomsten rondom jonge mantelzorgers
# Ontmoetings- en voorlichtingsavonden
# Sportinstuif
# Straathoekwerk
# Ambulant jongerenwerk

Zoek je een stageplek of wil je vrijwilliger worden?
Voor alle activiteiten binnen het jongerenwerk is Koppel overigens altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en stagiairs die al deze projecten in de gemeente Epe begeleiden. Dus meld je gerust aan via het mailadres hieronder als je geïnteresseerd bent en mee wil helpen aan de ondersteuning van jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Nadere informatie over het jongerenwerk in de gemeente Epe? Neem contact op met Gerbrand Gerritsen via g.gerritsen@koppelswoe.nl of telefoonnummer 0578-676767.

Jongerenwerk van Koppel is uiteraard ook zeer actief op de social media. Zie Twitter (@iriskoppel), Facebook (www.facebook.com/iriskoppel) en Instagram (@iriskoppel).

foto intro: Martin Hogeboom