Home > Welzijn > Gebiedsgericht werken: verbinding zoeken staat centraal

Het gebiedsgericht werken bij Stichting Koppel is de afgelopen tijd erg veranderd. Daar waar dat vroeger erg locatie gebonden of accommodatie gerelateerd was, gaat de welzijnswerkers tegenwoordig juist veel meer de wijk in. Het hoeft dan helemaal niet zo te zijn dat Koppelmedewerkers meteen met een oplossing komen. Verbinden met andere partijen staat daarbij juist centraal.

Wijken in de vier dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene zijn in kleinere gebieden opgedeeld. Vervolgens gaan de welzijnswerkers er veelal in duo’s op uit. Men zoomt zo in op een gebied en kan op die manier veel beter kijken naar wat eventuele signalen zijn. De welzijnsmedewerkers komen op deze manier letterlijk achter de voordeur bij mensen en helpen met allerlei dingen.

gebiedgericht werken in de gemeente Epe

Of het nu een vraag over een vergunning of een contract is, de hulpvraag wordt geïnventariseerd en uiteindelijk al dan niet met een andere partij (zoals bijvoorbeeld het formulierenteam) beantwoord. Ook hierbij is Koppel er om te verbinden. Als je als welzijnsmedewerker van Koppel zichtbaar bent in de buurt, dan zie je bijvoorbeeld ook dat de gordijnen langere tijd ergens dicht zitten. Fabiënne Zoetbrood werkt bij Koppel. Ze vertelt: “Je wilt aanwezig zijn in de buurt, je wilt verbinden, je wilt present zijn wanneer er vragen zijn.”
Alleen op deze manier weet je als Koppel wat er leeft in de buurt. “Mensen weten ons ook veel makkelijker te vinden.”

NLdoet
Een initiatief zoals NLdoet (van het Oranje Fonds) versterkt de sociale samenhang in een wijk. In het kader van wijk- en buurtgericht werken, is ook Koppel daar bij betrokken. Zo is in de Vaassense wijk Berkenoord II het zwerfvuil opgeruimd en hebben de bewoners van de Suikerbrink de omgeving rondom de flats, aangepakt. “Koppel heeft daar aan meegewerkt. Het draait om zorgen voor elkaar.”

Sport en spel op straat
Sport en spel op straat is eveneens een activiteit die Koppel oppakt om de sociale cohesie van een wijk te verstevigen. “Deze activiteiten zijn niet alleen maar een doel, maar ook een middel om met de bewoners van een wijk in contact te komen. Wijkbewoners nemen bij sport en spel op straat zelf het voortouw. “Kinderen spelen niet meer als vanzelfsprekend buiten. Koppel begeleidt deze activiteiten en probeert zo een leuke, veilige sfeer te creëren in een wijk. Daarbij is het een prima middel om contact te leggen met buurtbewoners.” Een voorbeeld hiervan is de jaarlijks te houden Buitenspeeldag die Koppel in deze gemeente mede organiseert.

Vrijwilligerswerk in de wijken
Vanuit Stichting Koppel vindt veel vrijwilligerswerk plaats. “We zijn een professionele organisatie die met veel actieve inwoners van de diverse wijken in Epe samenwerkt. Een positieve benadering en een intensieve begeleiding van de buurtbewoners zorgen voor een leuke veilige sfeer in de buurten.”

Lees ook: vrijwilligers vacatures bij Koppel

Bij al deze projecten doet Koppel het nooit alleen, maar werkt men samen met diverse andere partijen. Fabiënne Zoetbrood: “Iedereen heeft wat te bieden in een wijk. Koppel verbindt die partijen graag met elkaar. Het zorgen voor elkaar staat daarbij centraal.”

Concrete voorbeelden gebiedsgericht werken

# Een buurtbewoner die door slechte gezondheid weinig de deur uit komt, wordt mede door de welzijnsmedewerkers gekoppeld aan een buurtbewoner die eenzaam is en om een praatje verlegen zit.
# Iemand die het vervelend vindt om alleen in het donker te fietsen, gaat nu samen met een buurtbewoner.
# Een vluchtelingengezin dat nieuw is in de wijk laat Koppel kennis maken met buren. Dat leidt naar kinderwerk en conversatielessen Nederlands.

Meer informatie over gebiedsgericht werken is verkrijgbaar via Fabiënne Zoetbrood (f.zoetbrood@koppelswoe.nl) of Jan de Graaf (j.degraaf@koppelswoe.nl) of 0578-676767