Home > Welzijn > Eetcafés in gemeente Epe

Het Eetcafé van Koppel is een maandelijkse smakelijke activiteit voor buurtbewoners en ook voor mensen met een beperking. Een eetproject van, voor en door de buurt, zogezegd.

Burgers met zorg en- ondersteuningsvragen moeten steeds langer thuis wonen, waarbij er een nadrukkelijker beroep wordt gedaan op de omgeving van deze mensen. Buurtrestaurants of eetcafés kunnen hier een rol in spelen.
Eetcafés in Epe en Vaassen die georganiseerd worden door Koppel, zijn niet alleen bestemd voor geïnteresseerden vanuit woonvormen, maar bijvoorbeeld ook voor ouderen in een aanleunwoning of voor buurtbewoners die extra sociale contacten willen opdoen.

Eetcafés in Epe

Het Eetcafé waar het voor Koppel allemaal mee begon zit in het Los Huus in Epe. Diverse geïnteresseerden met een verstandelijke of lichamelijke beperking vanuit woonvormen of zelfstandig wonend, komen daar de laatste dinsdag van de maand (17.00 tot 20.30 uur) naartoe om er onder begeleiding van een vrijwillige kok bij toerbeurt te koken en dit vervolgens samen op te eten. De voorbereidingen voor het koken beginnen rondom 17.00 uur. Omstreeks 18.00 uur wordt er samen gegeten: een driegangenmaaltijd met koffie/thee na afloop (voor 6 euro).

Eens per maand vindt er eveneens een Eetcafé plaats in de ontmoetingsruimte (het Praathuis) van het Eper zorgcentrum de Klaarbeek. Koppelvrijwilligers koken en serveren en vervolgens wordt ook hier een lekker driegangenmenu door de groep genuttigd (voor 7 euro per persoon). Deelnemers aan dit Eetcafé zijn ouderen in een aanleunwoning bij de Klaarbeek, cliënten van de Passerel en Philadelphia en alle buurtbewoners die het gezellig vinden om samen te eten.

Eetcafés in Epe

Ontwikkelingen in sociaal domein
De maandelijkse Eetcafés van Koppel worden gerund door vrijwilligers en twee beroepskrachten. De bezoekers zijn buurtbewoners en ouderen, maar vooral ook mensen die begeleiding krijgen van een zorgorganisatie. Zo helpt Koppel mensen en organisaties om nog beter aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein.

Nadere informatie over de Eetcafés van de stichting Koppel? Neem contact op met Meggie Moors via m.moors@koppelswoe.nl.