Home > Welzijn > BuurtKaffee van Koppel is ontmoetingspunt

In de gemeente Epe zijn diverse BuurtKaffees. In wijkgebouw Balai Pusat en in wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen worden deze bijzondere cafés begeleid door diverse gemotiveerde vrijwilligers. Ook in het Triton-gebouw in Vaassen en in het wijksteunpunt van de Burgerenk in Epe wordt er een BuurtKaffee gehouden. Verder houdt Koppel een vergelijkbaar koffiemoment in het wijkontmoetingscentrum van de Vegtelarij in Epe.

Nieuwe contacten opdoen, elkaar ontmoeten, samen initiatieven ontwikkelen, het zijn allemaal indirecte doelen waar zo’n laagdrempelige ontmoetingsochtend of -avond voor zorgt. Er worden allerlei leuke initiatieven ontwikkeld voor de wijkbewoners. Tijdens zo’n Buurtkaffee kunnen wijkbewoners bijvoorbeeld een maatje vinden om af en toe mee koffie te drinken of om mee te wandelen.

Participatiespringplank
Het initiatief begon vanuit de Participatiespringplank, een project waarmee Stichting Koppel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt coacht om binnen hun vermogen een bijdrage aan de samenleving te leveren. Fabiënne Zoetbrood vertelt: “Het doel was om mensen op een laagdrempelige manier hun netwerk in de buurt te laten vergroten en de mogelijkheid voor het bieden van vrijwilligerswerk.” Zo ontstond het eerste BuurtKaffee in Wijksteunpunt Bloemfontein in Vaassen.”

Het werd een succesvol wekelijks samenkomen van buurtbewoners, geheel gerund door vrijwilligers. Buurtbewoners groeiden meer naar elkaar toe, door deze BuurtKaffees, aldus Zoetbrood. “Zo begeleiden mensen elkaar naar het ziekenhuis of naar de voedselbank. Ook helpen buurtbewoners elkaar met klussen in huis, met wassen of met herstelwerkzaamheden aan kleding. Allemaal extra effecten van BuurtKaffee.”

Op meerdere locaties BuurtKaffee

Inmiddels faciliteert Koppel op meerdere locaties BuurtKaffees in de gemeente Epe. Steeds met één gezamenlijk doel: Het verbinden van mensen. “Door middel van wijkgerichte projecten brengen wij bewoners en organisaties bij elkaar. En als een project eenmaal loopt dan trekt Koppel zich terug en zijn er vrijwilligers aan het werk.”

Gebiedsgericht werken
Het BuurtKaffee in Impuls is bijvoorbeeld sinds 2015 actief. Onder leiding van twee vaste vrijwilligers komt men daar op dinsdagavond bijeen. Fabiënne Zoetbrood vertelt dat de welzijnswerkers daar sinds twee jaar gebiedsgericht aan het werk zijn. “Dat start met een wijkwandeling met buurtbewoners, gemeenteambtenaren, politie en woningbouwcorporaties. Ook Verian en de SWO/E lopen mee met die wijkwandeling. Dat is onze definitie van gebiedsgericht werken.”

Wijkwandeling
Tijdens zo’n wijkwandeling probeert men allerlei aspecten naar boven te krijgen. De sociaal werkers gaan gericht aan de slag met eventuele vraagstukken in een gebied. “Bewoners proberen we zo veel mogelijk te betrekken. Ons einddoel is een duo te vormen met iemand uit de wijk, een bewoner dus.” In Vaassen was de oprichting van het BuurtKaffee in Impuls één van de eerste activiteiten. “Zo leren buurtbewoners elkaar nog meer kennen.”

Bezoekers en vrijwilligers organiseren regelmatig zelf activiteiten, waaronder een spelletjesavond, een bingo en een creatieve avond. Tijdens deze avonden richt de sociaal werker zich op het ophalen van de wijkopgaven (signalen en behoeften) bij de bewoners. Zoetbrood: “Na het signaleren van de behoeftes, proberen wij wijkbewoners aan elkaar te koppelen om als Koppel-medewerker uiteindelijk een coördinerende rol te vervullen.”

Koppel is overigens ook al met duo’s in wijken aanwezig waar nog geen wijkwandeling is geweest. Zo is er bijvoorbeeld in de wijk rondom Impuls (Triton), de Heggerenk pas halverwege 2016 een wijkwandeling geweest, terwijl Koppel daar al bijna twee jaar met een duo actief is in de wijk.

Nadere informatie over Buurtkaffee in de gemeente Epe? Neem contact op met Fabiënne Zoetbrood via f.zoetbrood@koppelswoe.nl of telefoonnummer 0578-676767.