Home > Welzijn > Buurtbemiddeling Epe helpt conflicten oplossen

Mensen die problemen hebben met hun buren, kunnen de hulp in roepen van Koppel. Eén van de vrijwilligers van het initiatief Buurtbemiddeling probeert een dergelijk conflict tussen twee partijen op te lossen. Geluidsoverlast, pesterijen, overhangende takken en overlast door huisdieren. Dat zijn zoal wat van de klachten die aan bod komen.

De vrijwilligers van Koppel gaan vervolgens in gesprek met de persoon die de melding gedaan heeft. Deze zogeheten Buurtbemiddelaars spelen niet voor rechter, vellen geen oordeel en geven evenmin adviezen. Zij doen een beroep op de weldenkendheid van partijen. Alle informatie blijft vertrouwelijk.

Daarna wordt er contact gezocht met de tweede partij en uiteindelijk gaan de onafhankelijke vrijwilligers van Buurtbemiddeling in gesprek met de beide partijen. Die Koppelvrijwilligers hebben affiniteit met en verstand van onderwerpen zoals mediation.

Buurtbemiddeling Epe: hoe werkt het?

Een klacht loopt via de coördinator. Die stuurt vrijwilligers in tweetallen naar de klagende partij waarna men, via een vriendelijke wijze, direct bij de buurman/vrouw waarover de klacht gaat een bezoek brengt. Vervolgens is er een gesprek met beide partijen in een rustige neutrale omgeving. Dat zorgt er mede voor dat een geschil eerder opgelost kan worden.
Buurtbemiddeling zorgt voor een veelbetekenend luisterend oor.

Door de inzet van vrijwilligers zorgt dit initiatief van Koppel er voor dat dure professionals veelal buiten de deur gehouden kunnen worden. Dergelijke gesprekken vinden altijd plaats op een neutrale plek.

Triada Woondiensten en gemeente Epe zijn partners

Stichting Koppel heeft Buurtbemiddeling nu zo’n vijf jaar geleden in de gemeente Epe geïntroduceerd. Jaarlijks maken er gemiddeld rond de vijftig personen gebruik van. Koppel heeft negen vrijwilligers die zich in de gemeente Epe bezighouden met Buurtbemiddeling.

Het is heel herkenbaar, irritaties tussen buren. Vaak kan dit zelf opgelost worden door het probleem kenbaar te maken tijdens een goed gesprek. In enkele gevallen is een gesprek niet voldoende of is het erg lastig om dit gesprek met de buren aan te gaan. Een mogelijkheid is dan om terug te vallen op Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling Epe is in het leven geroepen met hulp van Triada Woondiensten en de gemeente Epe. Extra info hierover is te verkrijgen via de internetsite www.problemenmetjeburen.nl.

Buurtbemiddeling Epe inzetten?

Wil je een beroep doen op Buurtbemiddeling? Dan kun je bellen naar 0578-67 67 67 of je klacht invoeren op de website: www.problemenmetjeburen.nl