Home > Nieuws - Algemeen > Vacature: Vrijwilligersmakelaar /coördinator maatjesproject (24 uur per week)
vacatures Koppel Epe

Koppel-Swoe, de organisatie voor Welzijnswerk en Kinderopvang in de gemeente Epe, is op zoek naar een initiatiefrijke en enthousiaste vrijwilligersmakelaar/coördinator. Het betreft een functie voor 24 uur per week.

VRIJWILLIGERSMAKELAAR/ COÖRDINATOR MAATJESPROJECT (24 uur per week)

Koppel-Swoe start met een nieuwe aanpak om vrijwilligerswerk in de gemeente Epe te stimuleren en te ondersteunen. Het nieuw op te zetten coördinatiepunt vrijwillige inzet past binnen de visie op het gebiedsgericht werken. De nieuwe aanpak voldoet aan de volgende doelstellingen: behouden en versterken van participatie, vrijwilligerswerk is zichtbaar en laagdrempelig, in geval van informele zorg is de inzet van ondersteuning zo licht mogelijk, maar passend, versterken zelfredzaamheid en het (sociale) netwerk. De vrijwilligersmakelaar wordt voor 18 uur per week aangesteld.

Voor gerichte ondersteuning van vluchtelingen zet Koppel-Swoe een maatjesproject op, waarbij vluchtelingen hun sociale netwerk versterken. Hierdoor kunnen mensen zonder tussenkomst van professionals laagdrempelige ondersteuning ervaren en worden geholpen bij de integratie en participatie in de gemeente Epe. Er wordt intensief samenwerking met Vluchtelingenwerk (VWON). De coördinator maatjesproject wordt voor 6 uur per week aangesteld. Je werkt hierin samen met een collega die 4 uur beschikbaar heeft.

Specifieke taken vrijwilligersmakelaar (18 uur):
Het coördinatiepunt vrijwillige inzet bevat een veelheid aan initiatieven die door veelheid van organisaties worden uitgevoerd. De makelaar faciliteert dit, verbindt waar nodig, maakt mogelijk of jaagt aan.

De makelaar zorgt voor een uitwerking van het plan van aanpak met in ieder geval de 4 volgende onderdelen:

 • Het opzetten van vrijwilligersinformatiepunten op centrale plekken in de gemeente Epe. Op iedere plek/balie is informatie te vinden over vrijwilligerswerk. Daarnaast is er een website (buurtmaken.nl), een interactieve online ontmoetingsplaats, waarop vacatures staan en mensen zich kunnen aanmelden als vrijwilliger;
 • Het opzetten van een verenigingsbureau, waarbij het gaat om kortlopend advies en ondersteuning voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Aanwezige kennis delen en verbinden;
 •  Het opzetten van een vrijwilligersacademie. Vrijwilligers en actieve inwoners in staat stellen scholing te volgen, zich verder te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien zodat vrijwilligerswerk goed wordt uitgevoerd en mensen (nog) meer voldoening uit hun vrijwilligerswerk halen;
 •  Opzetten van een beursvloer. Bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn of willen worden een platform te geven waar zij in contact kunnen komen met initiatieven van bewoners uit de gemeente Epe.

Specifieke taken coördinator maatjesproject (6 uur):

De coördinator zorgt voor het opleiden van vrijwilligers die vluchtelingen op weg helpen (doorgaande lijn; van deelname naar meedoen, naar inzet talenten, naar onbetaald werk). Het netwerk van Koppel-Swoe binnen het gebiedsgericht werk wordt hierbij benut. Verder:

 • Werven van vrijwilligers die netwerkcoach willen worden;
 • Trainen of laten trainen van vrijwilligers zodat zij buurtgenoten kunnen ondersteunen bij alledaagse dingen;
 • Vrijwilligers koppelen aan cliënten van VWON;
 • Vrijwilligers waar mogelijk voor een bredere doelgroep inzetten;
 • Ondersteunen van vrijwilligers en cliënten;
 • Op basis van signalering ingaan op de verschillende behoeftes (sport, scholing, stage en/of vrijwilligerswerk);
 • Ontwikkeling van een toekomstbestendig maatjes systeem.

Wij zoeken:

 • Een enthousiasmerende, faciliterende en verbindende collega;
 • Die kennis heeft van diverse en bijzondere doelgroepen;
 • Goed (integraal) kan samenwerken met collega’s en diverse organisaties (organisatie-
  overstijgend). Weet organisaties en mensen aan het plan te verbinden
  (samenwerkingsverband/platform). De makelaar maakt onderdeel uit van het team van gebiedsregisseurs;
 • Een netwerk opbouwt van lokale (zorg)organisaties en bedrijven die specifieke kennis in huis hebben en willen delen (scholing);
 • In staat is het eigen werk goed te organiseren;
 • Communicatief sterk is, waaronder het goed kunnen omgaan met uiteenlopende mensen, culturen/organisaties en inzet van social media;
 • Een relevante HBO opleiding.

Wij bieden:

 • Een zelfstandige en afwisselende functie voor 24 uur per week in een organisatie die volop in beweging is;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening, een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
 • De aanstelling is voor een periode van 1 jaar, bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband verlengd. Een vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden;
 • Salariëring conform CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Over Koppel-Swoe:

Opvoeden, opgroeien, welzijn en verbinden. Dat zijn de woorden waar Koppel-Swoe voor staat. We maken meedoen, van jong tot oud, mogelijk en gaan daarbij uit van de eigen kracht en talenten van mensen. Koppel-Swoe is present in de wijken en buurten, werkt samen met vele partners en richt zich op preventie.

Solliciteren:
Je motivatie met CV kun je t/m 6 april 2018 mailen naar info@koppelswoe.nl. onder vermelding van Vacature Vrijwilligersmakelaar / Coördinator maatjesproject. De gesprekken vinden plaats op 18 april.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hanneke Luesink (06 538 720 00) of Jan de Graaf (0578 676767).