Home > Vacature > Buurtsportcoach sport, bewegen en gezondheid (0,75 fte / 27 uur per week)
vacatures Koppel Epe

Koppel-Swoe is de organisatie voor Welzijnswerk en Kinderopvang in de gemeente Epe. Opvoeden, opgroeien, welzijn en verbinden. Dat zijn de woorden waar Koppel-Swoe voor staat. Koppel-Swoe maakt meedoen mogelijk en gaat daarbij uit van de eigen kracht en talenten van mensen. Koppel-Swoe is present in de wijken en buurten, werkt samen met vele partners en richt zich op preventie.

Het team van buurtsportcoaches werkt onder de naam Heel Epe Beweegt en stimuleert een gezonde en actieve leefstijl onder alle inwoners van de gemeente.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de functie:

BUURTSPORTCOACH SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID

(0,75 fte / 27 uur per week – met mogelijkheid tot uitbreiding met 5,5 uur – zie tekst ‘wij bieden’)

De buurtsportcoach, sinds september 2013 actief in de gemeente Epe, is werkzaam in de sectoren sport, bewegen, gezondheid en welzijn, waarbij de nadruk ligt op het organiseren/coördineren en invulling geven aan activiteiten. De buurtsportcoaches vormen de verbindende schakel tussen scholen, sportaanbieders, wijk-, welzijns- en gezondheidsinstellingen door de organisatie en invulling van activiteiten voor jeugd, jongeren en senioren gemeente breed. De buurtsportcoaches werken vanuit de visie van het gebiedsgericht werken van de gemeente Epe. Er is een uitvoeringsplan, wat samen met het veld tot stand gekomen is.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Organiseren en invulling geven aan naschools beweegaanbod;
 • Organiseren en invulling geven aan sportactiviteiten voor kinderen en jongeren (o.a. schoolsportdagen groep 7/8, Pietengym);
 • Ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuw aanbod bij sportaanbieders;
 • Bijdragen aan (nieuwe) samenwerkingen tussen bewegen/sporten en andere beleidsterreinen waaronder cultuur, onderwijs, zorg en welzijn.
 • Verwijzen van inwoners naar bestaand beweeg- en sportaanbod (soms zelfs door middel van 1 op 1 gesprekken);
 • Organiseren van sportkennismakingstrajecten i.s.m. lokale sportaanbieders;
 • Sportverenigingen ondersteunen bij het versterken van huidig aanbod en het ontwikkelen van nieuw sportaanbod;
 • Verbinding leggen tussen (basis)school, sportvereniging en de buurt;
 • Mede zorgdragen voor een goede communicatie en PR;
 • Zorgdragen voor deskundigheidsbevordering binnen sportverenigingen, basisscholen en kinderopvangorganisaties.

Persoonlijk profiel:

 • Heeft een relevante HBO-ALO opleiding gevolgd en afgerond (let op: dit is een vereiste!);
 • Heeft affiniteit en werkervaring met het organiseren en invulling geven van activiteiten in relatie tot sport, bewegen en gezondheid (bevorderen van gezond gedrag);
 • Beschikt over overtuigingskracht en is in staat mensen te motiveren en te inspireren;
 • Kan zelfstandig te werk gaan;
 • Kan omgaan met en zich inleven in mensen uit allerlei (sport)disciplines en met verschillende belangen;
 • Is proactief, is een bruggenbouwer en heeft een flexibele instelling;
 • Bezit communicatieve vaardigheden en is thuis in social media;
 • Heeft organisatorische vaardigheden;
 • Is in bezit van geldig EHBO-diploma;
 • Is in bezit van rijbewijs en beschikt over eigen vervoer;
 • Komt bij voorkeur uit Epe en/of directe omgeving.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is;
 • Uitbreiding van uren mogelijk: sportmedewerker op de Buiten Schoolse Opvang (3,5 uur p.w.) van Koppel-Swoe; uren pauzesport (2 uur p.w.) op een basisschool;
 • De aanstelling zal in eerste instantie zijn voor de duur van een jaar (met uitzicht op een vast dienstverband);
 • We hanteren de uitgangspunten van de CAO Sport.

Solliciteren:

Heb je gerichte werkervaring, herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om vóór 10 september 2018 jouw motivatiebrief inclusief C.V. naar Koppel-Swoe te sturen via info@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature Buurtsportcoach Sport, Bewegen en Gezondheid.

De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 14 september.

Nadere informatie over de functie en sollicitatieprocedure is (I.V.M. VAKANTIE NA 20 AUGUSTUS) op te vragen bij Vincent Rotman, coördinator Buurtsport bij Koppel-Swoe, telefonisch bereikbaar op: 0578 67 67 67 of via e-mail: v.rotman@koppelswoe.nl.