Home > Peuterspeelzaal > Peuterspeelzalen van Koppel

‘Peuters voelen zich thuis bij Koppel Epe’

Veel ouders kiezen ervoor om hun kind in de voorschoolse periode naar de peuterspeelzaal te brengen. De overgang van huis naar school verloopt dan soepeler. Een peuterspeelzaal van Koppel biedt een stimulerende, veilige speelomgeving, die de thuissituatie aanvult.

De speelzaal is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar. Koppel biedt activiteiten aan, op verschillende niveaus. Denk daarbij aan spel, verhalen, prentenboeken en thematisch werken waardoor taal en sociale contacten gestimuleerd worden. De thema’s zijn afgestemd op seizoenritme, festiviteiten en onderwerpen (belevingswereld of interesse) voor peuters. Kortom: met hulp van een peuterspeelzaal van Koppel Epe ontdekken peuters de wereld om zich heen.

Bij de peuterspeelzaal zet Koppel heel erg in om de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Peuters met een taalachterstand kunnen door middel van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) op een speelse manier hun achterstand inhalen. Ook dit zorgt voor een goede start op de basisschool.

Peuterspeelzalen gemeente Epe 

Voor peuters in de gemeente Epe bestaan twee verschillende voorzieningen: de peuteropvang (onderdeel van kinderopvang) en de peuterspeelzaal. De overheid heeft de afgelopen jaren de wet- en regelgeving voor beide voorzieningen zoveel mogelijk gelijk getrokken. Hierdoor maakt het voor peuters niet uit of ze op de peuterspeelzaal zitten of op de peuteropvang. Die laatstgenoemde vorm van opvang is bestemd voor ouders die beide  werken.

Peuteropvang

Bij de peuteropvang zijn het de ouders die betalen. Ouders kunnen via de Belastingdienst een toeslag aanvragen voor de peuteropvang. Op die manier wordt peuteropvang voor een groot deel van de ouders financieel aantrekkelijk gemaakt. De peuteropvang heeft ruimere openingstijden dan de peuterspeelzaal, wat ouders meer flexibiliteit geeft. Er kan bij de peuteropvang gekozen worden voor een 40 of 52 weken-contract.

De peuterspeelzaal wordt gefinancierd door gemeentelijke subsidie en door de ouderbijdrage.

> Lees hier meer over de verschillen peuterspeelzaal en peuteropvang

Kosten peuterspeelzaal

De kosten om een kind naar één van de peuterspeelzalen van Koppel te brengen zijn overzichtelijk. Koppel werkt daarbij met een tabel waarbij de ouderbijdrage afhankelijk is van het inkomen. Ouders die geen inkomen hebben, betalen bijvoorbeeld 21,70 euro aan eigen bijdrage voor twee dagdelen per week, wanneer ouders meer dan 54.000 euro bruto per jaar verdienen ligt dat bedrag op 117,68 euro.

Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom. Voor het maken van een bezoekafspraak of een proefberekening voor wat een peuterspeelzaal in uw situatie kost, kunt u contact opnemen met de afdeling Planning van Koppel, planning@koppelswoe.nl of 0578 676767.