Home > Peuterspeelzaal > De Buurtkabouters peuterspeelzaal en peuteropvang

Peuterspeelzaal en peuteropvang De Buurtkabouters is gelegen in MFC (Multi Functioneel Centrum) Kleurrijk in de wijk Hoge Weerd in Epe. Het MFC wordt gedeeld samen met cbs W.G. van der Hulst en obs Hoge Weerdschool

We werken bij de Buurtkabouters met een dagindeling met een voor peuters herkenbare structuur. Er is aandacht voor de (welkomst)kring, gezamenlijke activiteiten, vrij spel en buiten spelen. Af en toe maken wij uitstapjes met de peuters, zoals een bezoek de ezelboerderij, een wandeling door het bos of het lopen van een Kabouterpad. Er is jaarlijks een peuterfeest voor alle peuters van de Buurtkabouters. Door middel van spel, thema’s en activiteiten werken we aan een brede ontwikkeling van kinderen.

Peuterspeelzaal en peuteropvang De Buurtkabouters is gelegen in de wijk Hoge Weerd (Epe) in MFC Kleurrijk samen met W.G. van der Hulst en Hoge Weerdschool. 

Met de scholen W.G. Van der Hulst en Hoge Weerd werken wij samen. De peuters van de Buurtkabouters komen regelmatig op bezoek bij de kleuters van beide scholen en doen gezamenlijke activiteiten.

Peuterspeelzaal en peuteropvang De Buurtkabouters is gelegen in de wijk Hoge Weerd (Epe) in MFC Kleurrijk samen met W.G. van der Hulst en Hoge Weerdschool. 

Openingstijden:
Peuterspeelzaal Buurtkabouters is op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend van 8.30 tot 12.00 uur. De peuteropvang is open vanaf 8.00 uur tot 13.00 uur.

Relevante links