Home > Peuterspeelzaal > Bikkels peuterspeelzaal en peuteropvang

Peuterspeelzaal en peuteropvang Bikkels is een onderdeel van kindercentrum Kanjers in Epe. In dit kindercentrum wordt ook kinderopvang en bso aangeboden. Kindercentrum Kanjers ligt naast obs De Gildeschool in de wijk Vegtelarij in Epe

Bij Bikkels wordt gewerkt met een dagindeling met een voor kinderen herkenbare structuur, met aandacht voor de kring, gezamenlijke activiteiten, vrij spel en buiten spelen.

Peuterspeelzaal en peuteropvang Bikkels is onderdeel van kindercentrum Kanjers in Epe. In dit kindercentrum wordt ook kinderopvang en bso aangeboden.

Af en toe maken de peuters een educatief uitstapje naar de bibliotheek of lopen ze een rondje in de wijk. Om de week op donderdag gaan de oudste peuters een uurtje naar de naastgelegen basisschool. Daar spelen ze samen met een groepje kleuters van de Gildeschool en doen ze mee met de kring om vast de sfeer van de basisschool te proeven. Door middel van spel, thema’s en activiteiten werken we aan een brede ontwikkeling van kinderen. Er wordt o.a. met vertelkoffers gewerkt.

Peuterspeelzaal en peuteropvang Bikkels is onderdeel van kindercentrum Kanjers in Epe. In dit kindercentrum wordt ook kinderopvang en bso aangeboden.

Bikkels werkt samen met de Gildeschool. Er vinden gezamenlijke activiteiten plaats met de kleuters van de school, waarmee wij werken aan een doorgaande lijn naar de basisschool. Ook is er samenwerking op het gebied van de thema’s, die wij op elkaar afstemmen.

Openingstijden:
Peuterspeelzaal Bikkels is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Indien u peuteropvang afneemt zijn de tijden van 8.00 tot 13.00 uur.

Relevante links