Home > welzijn > Buurtbemiddeling staat voor je klaar in de gemeente Epe
Het is heel herkenbaar, irritaties tussen buren. Vaak kan dit zelf opgelost worden door het probleem kenbaar te maken tijdens een goed gesprek. In enkele gevallen is een gesprek niet voldoende of is het erg lastig om dit gesprek met de buren aan te gaan. Een mogelijkheid is dan om terug te vallen op Buurtbemiddeling.

Het is voor sommige mensen heel herkenbaar: irritaties tussen buren. Vaak kan dat opgelost worden door het probleem kenbaar te maken tijdens een goed gesprek.

In enkele gevallen is een gesprek niet voldoende of is het lastig om dit gesprek met de buren aan te gaan. Een mogelijkheid is dan om terug te vallen op Buurtbemiddeling.

Zomertijd

Het mooie weer komt er aan. Veel mensen gaan naar buiten om van het weer te genieten. Door verschillende gebeurtenissen kunnen mensen juist overlast gaan ervaren in deze periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan barbecues, muziek, vuurkorven of tuinfeestjes die net wat te lang doorgaan. Dit soort overlast en irritaties kunnen de zomer flink verpesten. Als deze irritaties hoog oplopen is het aangaan van een goed gesprek erg lastig. Daarbij is het moeilijk om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

De werkwijze van Buurtbemiddeling

Als je Buurtbemiddeling belt, dan wordt er eerst telefonisch over de huidige situatie gesproken, zodat de projectleider kan inschatten of het passend is. Daarna worden er twee vrijwillige bemiddelaars gekoppeld om bij je op bezoek te komen. Samen spreekt men over de situatie en de eventuele verwachtingen.

Daarna gaan de twee bemiddelaars ook je buren bezoeken. Het is namelijk belangrijk om van beide partijen het verhaal te horen over de situatie. Uiteindelijk proberen de bemiddelaars een zogenoemd bemiddelingsgesprek te organiseren op een neutrale locatie in de wijk. Tijdens dit gesprek worden de ergernissen, verwachtingen en uiteindelijke oplossingen met elkaar gedeeld.

De bemiddelaars hebben in het hele traject een neutrale rol en dragen zelf geen oplossingen en ideeën aan. Ook geven zij geen oordeel wie van de buren ‘verkeerd’ bezig is en zich moet gaan aanpassen. De bemiddelaars zijn er ter ondersteuning en begeleiding van de gesprekken. Het belangrijkste aspect binnen buurtbemiddeling is het (weer) in contact komen met de buren.

Wil je een beroep doen op Buurtbemiddeling? Dan kun je bellen naar 0578-67 67 67/06-81 07 80 84 of je klacht invoeren op de website: www.problemenmetjeburen.nl