Home > welzijn > Dorps- en Wijksteunpunten in de gemeente Epe
Koppel-Swoe heeft vier Wijk- en Dorpssteunpunten in de gemeente Epe. Vanuit deze punten worden verschillende activiteiten en dienstverlening aangeboden. De Wijksteunpunten zijn Burgerenk in Epe en Bloemfontein in Vaassen. De Dorpssteunpunten zijn gevestigd in het Kulturhus in Oene en in de Hezebrink te Emst. Lees hier meer >>

Koppel-Swoe heeft vier Dorps- en Wijksteunpunten in de gemeente Epe. Vanuit deze punten worden verschillende activiteiten en diensten aangeboden.

De Wijksteunpunten zijn Burgerenk in Epe en Bloemfontein in Vaassen. De Dorpssteunpunten zijn gevestigd in het Kulturhus in Oene en in de Hezebrink te Emst.

Wijksteunpunt Bloemfontein ging in de gemeente Epe als eerste van start in april 2012.

Wat doen Dorps- en Wijksteunpunten in de gemeente Epe?

Dorps- en wijksteunpunten leveren een bijdrage aan ontmoeting en participatie in een dorp of wijk. Ze zijn gericht op contact en ontmoeting, informatie en advies en dienstverlening. Dorps- of wijksteunpunten zijn daarmee een centrale ontmoetingsplek waar men terecht kan voor informatie en advies.

Er worden vormen van ondersteuning en opvang aangeboden aan inwoners die ‘kwetsbaar’ zijn. Met name wanneer een netwerk ontbreekt en professionele ondersteuning/zorg is afgenomen. Wijkbewoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Samenwerking met bewoners en andere organisaties is dan ook een sleutelwoord voor het welslagen van een wijksteunpunt.

Wat biedt bijvoorbeeld Wijksteunpunt Bloemfontein?

Wijksteunpunt Bloemfontein biedt een verscheidenheid aan activiteiten waar wijkbewoners aan kunnen deelnemen. Er zijn activiteiten gericht op contact en ontmoeting zoals de koffie uurtjes, bingo, spelmiddag, buffet, Buurtkaffee, Groet & Ontmoet, kaarten maken en de handwerkgroep. Er zijn activiteiten gericht op bewegen zoals de gymnastiek, koersbal, yoga en meditatie en jeu de boules.

Koppel-Swoe heeft vier Wijk- en Dorpssteunpunten in de gemeente Epe. Vanuit deze punten worden verschillende activiteiten en dienstverlening aangeboden. De Wijksteunpunten zijn Burgerenk in Epe en Bloemfontein in Vaassen. De Dorpssteunpunten zijn gevestigd in het Kulturhus in Oene en in de Hezebrink te Emst. Lees hier meer >>

Activiteiten gericht op informatie en educatie zijn het computerspreekuur, de gesprekskring en de boekenkring. Naast deze activiteiten worden er incidenteel optredens georganiseerd en wordt ook Burendag ieder jaar groots gevierd.

Koppel-Swoe heeft vier Wijk- en Dorpssteunpunten in de gemeente Epe. Vanuit deze punten worden verschillende activiteiten en dienstverlening aangeboden. De Wijksteunpunten zijn Burgerenk in Epe en Bloemfontein in Vaassen. De Dorpssteunpunten zijn gevestigd in het Kulturhus in Oene en in de Hezebrink te Emst. Lees hier meer >>

Er zijn diverse spreekuren in het wijksteunpunt. De Vrijwillige Hulpdienst houdt dagelijks een spreekuur. Vluchtelingenwerk heeft een wekelijks spreekuur en eens per maand is er een sociaal juridisch spreekuur.

In de agenda op de website van SWO/E vind je een overzicht van de activiteiten. *

Vrijwilligers in Wijksteunpunt Bloemfontein

De activiteiten die in Bloemfontein gehouden worden, draaien allemaal op vrijwilligers. Een groep van maar liefst 35 vrijwilligers is betrokken bij de verschillende activiteiten. Er is een groep van zes vrijwilligers, een soort stuurgroep, die samen met Linda Seinstra als Coördinator Wijksteunpunten van Koppel-Swoe, alle activiteiten aanstuurt. Zij dragen zorg voor de aankleding en inrichting van het gebouw maar ook de inkoop, de tuin en bespreken nieuwe activiteiten.

Nieuw is het Huiskamerproject

Op woensdag 9 mei gaat een nieuw project van start in wijksteunpunt Bloemfontein, namelijk het Huiskamerproject. Dit is een initiatief van Vluchtelingenwerk en Koppel-Swoe. Er blijken nog genoeg bewoners in de wijk te zijn die niet aan de reguliere activiteiten van Bloemfontein meedoen, maar wel behoefte hebben aan contact en ondersteuning. Voor deze mensen wordt er gestart met het Huiskamerproject. Iedereen kan, buiten de reguliere activiteiten om, terecht in het Wijksteunpunt voor een praatje, een kopje koffie, hulp bij het lezen van een brief, een kopie maken, informatie opzoeken op de computer enzovoorts.

Het Huiskamerproject gaat in eerste instantie van start op de dinsdag en de woensdag. Als blijkt dat het voorziet in een behoefte, dan zal de huiskamer op meerdere dagen voor wijkbewoners geopend zijn. De huiskamer zal door vrijwilligers samen met professionals van Vluchtelingenwerk en Koppel-Swoe gedraaid worden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Dorps- of Wijksteunpunten in de gemeente Epe? Neem dan contact op met Linda Seinstra, onze Coördinator Wijksteunpunten. Dat kan via mail l.seinstra @koppelswoe.nl of bel 0578 – 67 67 67.

 

* Wij werken aan een nieuwe website voor onze nieuwe organisatie Koppel-Swoe. In de tussentijd word je soms doorverwezen naar de nog steeds actuele websites van SWO/E of Koppel.