Home > Nieuws - Kinderen > ‘Koppels locatie ’t Heggeholletje is een gezellige, veilige plek!’

In de rubriek ‘Aan het woord’ leggen we ‘klanten’ van Koppel een aantal vragen voor. Deze maand interviewden we een ouder over Koppels peuterspeelzaal op locatie ’t Heggeholletje aan de Jasmijnstraat 36 in Vaassen.

Koppels locatie ’t Heggeholletje is een gezellige, veilige plek!

Aan het woord is Anneke Bolt, moeder van Laurens (3) en Elena (7 maanden).

Hoe vaak gaan jullie kinderen naar de opvang bij Koppel?

“Onze zoon Laurens (3,5) gaat drie ochtenden per week naar peuterspeelzaal ’t Heggeholletje in Vaassen.”

Waarom hebben jullie voor Koppel gekozen?

“We zochten een peuterspeelzaal waarin vooral aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. Dit als voorbereiding op de basisschool. Het ging ons in eerste instantie dus niet zozeer om de opvang, maar veel meer om de ontwikkeling van Laurens. ’t Heggeholletje leek ons een gezellige veilige plek met veel aandacht voor het individuele kind. En dat is uiteindelijk ook gebleken!”

Hoe word je als ouder betrokken bij het wel en wee van je kind(eren) op de opvang?

“De groepen zijn klein bij ’t Heggeholletje. Dat maakt de lijntjes met de pedagogisch medewerkers kort. Daarnaast zit ik zelf in de oudercommissie. Ik ben daardoor nauw betrokken bij alle extra activiteiten naast het reguliere programma. Zoals de ouder-doe-avonden en de kerstviering. Ik heb het idee dat ik goed op de hoogte ben van wat er speelt en dat er goed geluisterd wordt naar de ouders.”

 

Open dag FB

Wat vind je positief van Koppel?

“Ik ben erg blij met de aandacht voor de ontwikkeling van peuters. De pedagogisch medewerkers van Koppel zijn er écht op gericht om peuters uitdaging te bieden. Met die focus op ontwikkeling in plaats van alleen opvang zou Koppel zich wat mij betreft nog wel wat meer mogen profileren in de omgeving.”

Maken jullie kinderen gebruik van de vakantie-peuteropvang en/of vakantie-BSO? Welke ervaringen hebben jullie daarmee?

“Nee, daar hebben we (nog) geen gebruik van gemaakt.”

 Al eerder spraken we in deze rubriek met een ouder over Koppel. Lees hier de interviews van: Gert-Jan Slijkhuis over de Vakantie BSODenyse Veldhuis over Kinderopvang KierewamLous Bakker over Kinderopvang en BSO Kanjers en Ilona Klein Heerenbrink over BSO Kanjers.