Home > kinderopvang > Open ochtend K. Norelschool en Kindercentrum Kierewam Kom je ook een kijkje nemen?

Op woensdagochtend 27 maart is er een open ochtend bij de K. Norelschool (Stichting Procon) en Kindercentrum Kierewam (Koppel-Swoe). Van 9.00 uur tot 11.30 uur staan de deuren open en is iedereen welkom.

De K. Norelschool en Kierewam zijn naast elkaar gelegen. Er is dan ook sprake van een intensieve samenwerking. Zo spelen de peuters van de in Kierewam gevestigde peuterspeelzaal regelmatig met de kleuters van de K. Norelschool. Op de Buitenschoolse Opvang komen veel kinderen van de K. Norelschool. De school stelt het schoolplein dan ook open voor de BSO-kinderen, zodat de kinderen zowel op het BSO-plein als op het mooie schoolplein kunnen spelen.

Leidinggevende van Kierewam Hester Rook vertelt: ‘De samenwerking is uniek. Alle kinderen zijn welkom op Kierewam, we vangen kinderen op van alle scholen in Epe. Kinderen die naar de K. Norelschool gaan en die Kierewam voor hun 4e jaar al bezocht hebben, wennen vaak sneller op school. Ze zijn regelmatig geweest, het is al bekend voor hen. De BSO-kinderen die van de K. Norelschool komen, kunnen gewoon het hekje door en dan zijn ze al op de BSO. Ze hoeven niet vervoerd te worden, kunnen gelijk lekker spelen. En dat ze dan van hun eigen prachtige schoolplein gebruik kunnen maken is natuurlijk fantastisch!’.

Open ochtend
Tijdens de open ochtend stellen de Procon scholen in Epe en Vaassen, waaronder dus de K. Norelschool, hun deuren open. Tijdens deze ochtend kunnen ouders en hun kinderen vrij rondkijken in de school, binnenlopen in de klassen, lesmateriaal bekijken en vragen stellen.

Ook Kindercentrum Kierewam ontvangt deze ochtend graag ouders en kinderen. De koffie en thee staat klaar en natuurlijk ook wat drinken voor de kinderen. De kinderdagopvang, de peuteropvang/speelzaal en de BSO-groepen zijn open en kunnen bekeken worden. Alle vragen kunnen gesteld worden.

Locatie
De open ochtend vindt plaats aan het Vleerveld 17 in Epe (K. Norelschool) en Kerkenveld 10-12 in Epe (Kierewam). Wie op 27 maart niet kan komen, mag uiteraard een andere afspraak maken. Neem dan contact op met Corrianne de Vries van de K. Norelschool, tel. 0578 615 019 of directie@Knorel-epe.nl of met Hester Rook van Kierewam, 0578 676767 of h.rook@koppelswoe.nl.