Home > bso > Vacatures pedagogisch medewerker(s) BSO, VSO en BSO Sport (2-18 uur per week)

Koppel-Swoe, de organisatie voor Kinderopvang en Welzijnswerk in de gemeente Epe, is op zoek naar pedagogisch medewerkers.

 Opvoeden, opgroeien, welzijn en verbinden. Dat zijn de woorden waar Koppel-Swoe voor staat. We maken meedoen, van jong tot oud, mogelijk en gaan daarbij uit van de eigen kracht en talenten van mensen. Koppel-Swoe is present in de wijken en buurten, werkt samen met vele partners en richt zich op preventie.

Binnen onze kinderopvang en peuterspeelzalen gaan wij uit van het kind. Wij kijken naar kinderen en hun behoeften en spelen hier op in. Onder andere door de inzet van de drie pedagogen (de andere kinderen, de volwassenen en de ruimte en materialen) stimuleren wij kinderen in hun ontwikkeling. We kijken daarbij vooral naar het proces; welke ontwikkeling maakt het kind door, ontdekt het nieuwe dingen, verwondert het zich over bepaalde zaken? Niet het eindresultaat is het belangrijkste, maar het proces naar dit resultaat toe. Onze medewerkers worden hier continue in geschoold en gecoacht.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van:

PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO, eventueel SPORT (18 uur p.w.)

PEDAGOGISCH MEDEWERKER BSO SPORT (5 uur p.w.)

PEDAGOGISCH MEDEWERKER VSO (2-5 uur p.w.)

Een combinatie van de vacatures pedagogisch medewerker BSO en VSO is mogelijk.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Het begeleiden van kinderen, zowel in groepsverband als individueel;
 • Een situatie creëren binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen;
 • Het stimuleren van kinderen zich verder te ontwikkelen (zie pedagogisch beleidsplan);
 • Zorgdragen voor de dagelijkse verzorging van kinderen;
 • Het informeren van ouders over o.a. de gang van zaken binnen de groep en de ontwikkeling van hun kind;
 • Deelnemen aan (werk)overleg;
 • Het zelfstandig organiseren van een wekelijkse sportactiviteit in de gymzaal (sport medewerker) en/of het zelfstandig organiseren van activiteiten op de BSO;
 • Het verrichten van licht huishoudelijke werkzaamheden.

Persoonlijk profiel:

 • Heeft een relevante opleiding gevolgd en afgerond (bijvoorbeeld SPW, ALO, CIOS; in ieder geval gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch medewerker conform de CAO Kinderopvang);
 • Heeft pedagogische kennis en enthousiasme voor het werken met kinderen in de leeftijd van 4–12 jaar;
 • Heeft kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen;
 • Is sociaal vaardig en sterk in oudercontacten;
 • Is in bezit van een rijbewijs;
 • Komt bij voorkeur uit de gemeente Epe en/of directe omgeving.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie in een organisatie die volop in beweging is;
 • Naast de vaste uren op de BSO ook de mogelijkheid om in te vallen op onze locaties;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals interne opleiding en een goede pensioenvoorziening;
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring is conform de CAO Kinderopvang.

Solliciteren:

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit jouw motivatiebrief inclusief C.V. naar Koppel-Swoe te sturen via info@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature Pedagogisch medewerker BSO (sport).

Nadere informatie over de functie en sollicitatieprocedure is op te vragen bij Hester Rook, leidinggevende bij Koppel-Swoe, telefonisch bereikbaar op: 06 20219200 of via e-mail: h.rook@koppelswoe.nl.