Home > Nieuws - Algemeen > Terugblik op 2018 van onze directeur Marian Kemper

Of ik een terugblik op 2018 wilde schrijven. Best lastig, want wat hebben we enorm veel gedaan in 2018! Allereerst was het een heel bijzonder jaar vanwege de samenvoeging van twee organisaties. Koppel-Swoe werd per januari een feit. Het welzijn van alle inwoners (van jong tot oud) van de gemeente Epe is daarmee nog steviger verankerd in één organisatie.

Door de fusie kunnen we meer doen met hetzelfde geld. Zoals het inzetten van de zes gebiedsregisseurs. Ook het coördinatiepunt vrijwillige inzet is nieuwe en wil diverse (vrijwilligers)organisaties verbinden en ondersteunen. Hierin wordt samengewerkt met Buurtmaken.

Nieuwe dwarsverbanden

Binnen Koppel-Swoe zijn er mooie nieuwe dwarsverbanden ontstaan. Thuis Wonen Nu en Later heeft een enorme boost gekregen, waarbij we absoluut niet zonder de inzet van de vrijwilligers kunnen. Dit omvat zowel een preventief huisbezoek als een inventarisatie op diverse levensdomeinen in wat er nodig is voor nu en in de toekomst.

Het maakt inwoners bewust van de mogelijkheden om hun woning aan te passen zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook financiële zaken met hulp van vrijwilligers (Formulierenteam) komen aan de orde. Zo ontstaat een nog bredere blik.

Armoede en Schulden

Het Formulierenteam vervult een belangrijke rol als het gaat om armoede en schulden (signalen van mensen met een laag inkomen die hier niet van rond kunnen komen, mensen die door de bomen het bos niet meer zien en waarbij de rekeningen zich opstapelen). De vrijwilligers zijn steeds weer te motiveren voor nieuwe ontwikkelingen, zoals een training waarmee laaggeletterden nog beter geholpen kunnen worden.

6% van de huishoudens in Epe leeft in armoede

Zes procent van de huishoudens (837 gezinnen) in de gemeente Epe leeft op of onder het sociaal minimum. In aansluiting op het beleid van de gemeente heeft Koppel-Swoe het initiatief genomen voor de ‘Moedige Dialoog’, waarbij wij werken aan een integrale werkwijze middels een publiek private samenwerking.

Inmiddels zijn vier werkgroepen actief: jeugd, werknemers, ondernemers en de lokale alliantie Financieel Veilig Ouder Worden is onlangs verbonden. Een voorbeeld: lessen op basisscholen over omgaan met geld en ouders betrekken middels een boeiende voorlichtingsavond met budgetcoach Eef van Opdorp.

Nieuwe projecten en ontwikkelingen in 2018

We zijn meerdere gave projecten gestart en er waren veel nieuwe positieve ontwikkelingen. Onze buurtsportcoaches (Heel Epe Beweegt) zetten diverse doelgroepen letterlijk in beweging. Het accent ligt daarbij op kinderen, jongeren en senioren/ouderen.

Daarnaast zijn zij zeer betrokken om de mogelijkheden tot bewegen voor doelgroepen die anders minder aan bod komen mogelijk te maken. Met het nieuwe project JOGG stimuleren we een gezonde en actieve leefstijl onder de kinderen en jongeren. Meer ouderen in beweging krijgen is gelukt door de uitbreiding van de wekelijkse ZitFit-activiteiten. Voor jongeren van de RSG is Heel Epe Beweegt een mooie praktijkleerplek geworden.

Samen op pad

Het maatjesproject en huiskamerproject voor statushouders zijn opgestart in samenwerking met Vluchtelingenwerk. Nieuw is ook het NAH Kaffee, ontstaan doordat ervaringsdeskundigen de samenwerking hebben gezocht met diverse partijen in de gemeente, waaronder Koppel-Swoe. Trots zijn we op de samenwerking met alle cliëntondersteuners van de gemeente Epe. Soms gaan ze samen op pad en ze verwijzen nu makkelijker aan elkaar door.

Kinderopvang Koppel-Swoe

Onze kinderopvang heeft een enorme groei doorgemaakt. Zowel op het gebied van het aantal kinderen, waarbij de populariteit van onze Buiten Schoolse Opvang (BSO) echt opvalt inclusief de gevarieerde (buiten)vakantieprogramma’s die we draaien.

Met ingang van deze kerstvakantie krijgt onze locatie Kierewam een heus LAB, waar kinderen ontdekken, experimenteren, leren en plezier maken combineren. We krijgen veel positieve feedback van ouders, waaronder over onze flexibiliteit. We hebben hard gewerkt om te voldoen aan alle nieuwe eisen van de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK), wat goed gelukt is.

Ontmoeting en participatie

De vier wijk-, c.q. dorpssteunpunten leveren absoluut een bijdrage aan ontmoeting en participatie, waarbij wijkbewoners actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.

Neem bijvoorbeeld wijksteunpunt Bloemfontein met activiteiten gericht op contact en ontmoeting zoals de koffie uurtjes, bingo, spelmiddag, buffet, Buurtkaffee, Groet & Ontmoet, kaarten maken en de handwerkgroep.

Er zijn activiteiten gericht op bewegen zoals de gymnastiek, koersbal, yoga en meditatie en het jeu de boules. Activiteiten gericht op informatie en educatie zijn het computerspreekuur, de gesprekskring, de boekenkring en diverse spreekuren.

Vrijwilligers zijn onmisbaar!

Dagelijks kunnen we rekenen op de inzet en enorme betrokkenheid van veel enthousiaste vrijwilligers. Een kleine bloemlezing, zonder iemand iets te kort willen doen. Maar het is onmogelijk om alles te benoemen.

Voorlezen aan kinderen (en het op de bühne staan voor het behoud van VoorleesExpress). Het organiseren van uitjes voor ouderen. Een spelletje doen. Bemiddelen bij conflicten tussen buren. Een koffieochtend verzorgen. Helpen bij het invullen van formulieren. Het organiseren van een Buurtkaffee. Het plaatsen van berichten op onze website. Het afleggen van een huisbezoek. Of gewoon een praatje maken.

Epe kan niet zonder de inzet van actieve inwoners

Met al deze activiteiten geven inwoners uit de gemeente Epe kleur aan de dag. Vrijwilligers zijn dan ook niet meer weg te denken uit de gemeente Epe en uit onze organisatie.

Voor Koppel-Swoe zijn vrijwilligers van onschatbare waarde en zijn enorm belangrijk voor de organisatie. Wij functioneren alleen met hun inzet. Wij kunnen niet zonder ze en ook de gemeente Epe kan niet zonder de inzet van actieve inwoners.

Welbevinden van mensen staat centraal

Er is te veel om op te noemen daar waar we het afgelopen jaar een bijdrage aan hebben geleverd. Activiteiten voor kinderen, voor en door jongeren, een wetswinkel en juridisch spreekuur, de Was & Strijk, cliëntondersteuning, mantelzorgwaardering, de Dag van de mantelzorg, een kamp voor jonge mantelzorgers, steunouder, VoorleesExpress, Eetcafés, de seniorensportdag, sjoelen, Buurtbemiddeling, handwerkgroep etc.

Het gaat om het welbevinden van veel mensen. Soms is alleen een goed gesprek voldoende of een maatje. Wij vinden het belangrijk dat iedereen ‘meedoet’: jong en oud. Dat iedereen plezierig kan leven en wonen. Al onze mensen werken samen en zijn preventief bezig.

We gaan door in 2019

Voor 2019 gaan we uiteraard door met de weg die we als Koppel-Swoe zijn ingeslagen. In de volgende emailnieuwsbrief (januari 2019) zal ik een en ander toelichten.

Ik wens je fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Tot 2019!

Hartelijke groet,

Marian Kemper

directeur bestuurder Koppel-Swoe