Home > Nieuws - Algemeen > Pilot ‘Welzijn op recept’ van start!

Na een bepaalde gebeurtenis of door tegenslag zitten mensen soms niet meer zo lekker in hun vel. Mensen ervaren lichamelijke klachten, stress, zijn somber of hebben angstklachten. Dat kan een fysieke oorzaak hebben, maar het gebeurt ook regelmatig dat er medisch gezien geen aanwijsbare klachten zijn.

Vaak betreft dit psychosociale klachten. Een groot deel van deze groep heeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg nodig. Ze geven aan zelf hun klachten te boven willen komen. De welzijnscoach van Welzijn op recept kan deze mensen dan een steuntje in de rug bieden.

Wat is Welzijn op recept?

Welzijn op recept is een methode om mensen met psychosociale klachten bijvoorbeeld
vanuit de huisartspraktijk, het maatschappelijk werk of een gebiedsregisseur door te
verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals: bewegen, creatieve activiteiten, met elkaar
koken en eten, vrijwilligerswerk of een combinatie van dingen. De welzijnscoach kent het aanbod van activiteiten in de gemeente Epe en kijkt wat past bij de interesses van ieder persoon.

De korte, individuele begeleiding van de welzijnscoach geeft vaak net dat steuntje in de rug, zodat mensen mentaal weer gezond worden, hun energie terugkrijgen, in hun kracht komen te staan en opnieuw kunnen meedoen aan de maatschappij.

Welzijn op recept heeft zich al bewezen

Welzijn op recept, gestart in Nieuwegein, wordt in een groeiend aantal gemeenten uitgevoerd. Het is een antwoord op een toenemend aantal mensen met klachten die naar de huisarts komen. De oplossing blijkt deelname aan een welzijnsactiviteit.

Koppel-Swoe gaat in samenwerking met Vérian en de huisartsengroep Epe, Oene Welzijn op recept opstarten in de gemeente Epe.

Samenwerking is heel belangrijk

Het contact tussen inwoner en welzijnscoach geeft de inwoner een duwtje in de rug, waardoor  de mentale gezondheid, veerkracht en zelfredzaamheid vergroot. Daarbij is samenwerking met de eerstelijnszorg nodig.

Dat is die zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. Denk aan de huisartsen (en praktijkondersteuners), thuisverpleging (geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie) of het maatschappelijk werk. Dit zijn dus belangrijke partners binnen Welzijn op recept. Vooral de huisarts heeft een centrale rol als eerstelijnshulpverlener.

Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse andere partners binnen de gemeente Epe, waarbij Welzijn op recept aansluit op het gebiedsgericht werken.

Samenwerkingspartners

De volgende drie partijen gaan concreet met elkaar samenwerken om de pilot Welzijn op recept op te starten:

  • Vérian met de volgende diensten: het algemeen maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, huishoudelijk hulp en de verpleging en verzorging / thuiszorg;
  • Huisartsengroep Epe, Oene en de praktijkondersteuner(s). De huisarts kan in bepaalde situaties, in plaats van door te verwijzen naar een collega of medicijnen voor te schrijven, de inwoner een recept geven voor activiteiten en doorverwijzen naar een welzijnscoach. Deze gaat samen met de inwoner aan de slag;
  • Koppel-Swoe: cliëntondersteuners, gebiedsregisseurs, buurtsportcoaches en sociaal werkers. Zij hebben een signalerende en verwijzende rol. De welzijnscoach gaat uitvoering geven aan het plan en wordt op dit moment gezocht.

Duur en financiering pilot

Voor het uitvoeren van deze pilot stelt Koppel-Swoe een projectleider/welzijnscoach aan. Deze beroepskracht geeft samen met de partners en vrijwilligers het project Welzijn op recept verder vorm. Koppel-Swoe werkt met actieve inwoners en zal met dit project nog meer inwoners activeren zich voor anderen in te zetten.

De pilot zal gedurende 1,5 jaar worden uitgevoerd waarbij er heldere prestatieafspraken zijn gemaakt. Financiers zijn het Oranjefonds, Stichting Samen voor Ouderen ( v/h Stichting Vrienden van de SWO/E) en de gemeente Epe.

Meer informatie over Welzijn op recept?

Mocht je meer informatie willen over deze pilot of als partner willen meedoen? Stuur dan een mail naar Marian Kemper, directeur bestuurder Koppel-Swoe. Dit kan per mail via m.kemper@koppelswoe.nl of per telefoon via 0578-67 67 67.