Home > kinderopvang > Kinderen van de Gildeschool lezen maandelijks voor op Kindercentrum Kanjers

De 8 peuterspeelzalen van Koppel werken allemaal op hun eigen manier samen met de basisscholen binnen de gemeente Epe. Iedere speelzaal heeft contact met de dichtstbijzijnde scholen.

Koppel ziet dit als een waardevolle samenwerking. Voor de peuters een fijne manier om alvast kennis te maken met het basisonderwijs, door er bijvoorbeeld af en toe te spelen bij de kleuters en gezamenlijke activiteiten te doen. Voor de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten een mooie manier om van elkaar te leren. Zo delen wij elkaars visie en manier van werken en stemmen we bijvoorbeeld de thema’s op elkaar af.

Een mooi voorbeeld van samenwerking is de Gildeschool en Kindercentrum Kanjers. Elke eerste maandag van de maand komen er twee groepjes leerlingen uit groep 8 van de Gildeschool, bij Kanjers voorlezen uit een prentenboek. Kanjers is een kindercentrum dat opvang biedt voor kinderen van 0-12 jaar. Zo is er een peuterspeelzaal (Bikkels), een kinderdagverblijf (Banjers) en een buitenschoolse opvang. De kinderen van groep 8 komen zowel op de peuterspeelzaal als op het kinderdagverblijf voorlezen. De kinderen van Bikkels en Banjers genieten enorm wanneer de ‘grote’ kinderen voorlezen uit het prentenboek. Omgekeerd is het voor de kinderen van de Gildeschool een leerzame ervaring. Zij oefenen hun leesvaardigheden en het omgaan met jongere kinderen. Elke maand komen er weer andere kinderen naar Kanjers, zo komt iedereen aan de beurt.