Home > Nieuws - Algemeen > Jong en oud in dorpssteunpunt de Hezebrink in Emst

Dorpssteunpunt de Hezebrink is een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners van 0-100 jaar in het dorp Emst. Het dorpssteunpunt is gericht op contact & ontmoeting, informatie & advies en dienstverlening.

Al 41 jaar is er een peuterspeelzaal, de activiteiten voor (en door) jongeren zijn 32 jaar geleden ontstaan en er zijn veel en leuke ontmoetingsbijeenkomsten. De Emstenaren zijn actief bij al deze diensten en steken graag de handen uit de mouwen. Samenwerking met de inwoners en andere organisaties is het sleutelwoord voor het welslagen van het dorpssteunpunt.

In de afgelopen twee jaar is de Hezebrink volledig verbouwd. Daarbij is de visie dat iedereen die gebruik maakt van de Hezebrink elkaar ook kan ontmoeten. Daar waar er vroeger eigen ingangen waren, komt iedereen nu via dezelfde voordeur binnen. Zo ontmoet jong en oud elkaar!

Contact & Ontmoeting

Samen met inwoners is gekozen voor het opzetten van activiteiten voor contact en ontmoeting. Zo is er op de vrijdagmiddag in de even weken een koffie-inloop van 14.30 tot 16.00 uur. In de loop van de tijd zijn daar activiteiten bij gekomen als de dorpslunch, buffetten (1 x per maand op donderdag van 12.00-14.00 uur), filmavond (vrijdag), kaarten (maandagmiddag), sjoelen (om de zaterdagmiddag), klootschieten (dinsdagavond), koersballen (woensdagmiddag) en het netballen (dinsdagmiddag).

Twee keer per jaar wordt er een wandeling georganiseerd met aansluitend samen een kopje koffie drinken. Er zijn ook nieuwe initiatieven zoals burendag waarbij er een ontmoeting was op de parkeerplaats van de Spar. Zo komen dorpsgenoten nog meer met elkaar in contact. Op de eerste werkdag na nieuwjaar werd in de Spar een koffie-moment georganiseerd om elkaar te ontmoeten en elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.

Informatie & Advies

Tijdens de koffie-inloop op de vrijdagmiddag wordt er regelmatig voorlichting gegeven. In de afgelopen periode ging dit o.a. over thuiszorg, personenalarmering en huishoudelijke hulp, over reizen met het Openbaar Vervoer, ontstaan van het Vossenbroek, de Trombosestichting en het Vaassens Historisch Museum. In de maanden oktober en november worden vaker gasten uitgenodigd om voorlichting te geven.

Naast deze voorlichting is er een maandelijks computerspreekuur (3e dinsdag) waarbij mensen vragen kunnen stellen over het gebruik van hun computer, laptop en zelfs mobiele telefoon.

Voor en door dorpsbewoners

Het dorpssteunpunt is voor, maar vooral ook door dorpsbewoners. Als er dorpsbewoners zijn met een mooi initiatief of een leuke activiteit die zij, met ondersteuning, zouden willen opzetten dan kunnen zij contact opnemen met Lianne Houtman of Linda Seinstra (zie onderaan dit artikel voor hun gegevens). Zij kijken dan samen hoe een initiatief of activiteit uitgevoerd kan worden.

Jongerenwerk in Emst

In 1986 werd het jongerenwerk in Emst opgestart. Een aantal jongeren die op het veld achter de Hezebrink samenkwamen werd gevraagd wat zij graag wilden. En dat was een jongerencentrum in Emst. Nadat er inzamelingsacties waren gehouden, kon het ‘jeugdhonk’ in Emst in de Hezebrink gebouwd en geopend worden. Door de jaren heen is er goed gebruik gemaakt van het jeugdhonk. Kinderwerk, tienerwerk, jongerenwerk, meidenwerk en andere activiteiten werden volop bezocht.

Activiteiten vanuit de jongeren

Op dit moment is het jeugdhonk twee avonden per week open (dinsdag en vrijdag). Eén avond organiseren de jongeren zelf in samenwerking met hun ouders, de andere avond is er een jongerenwerker aanwezig. De jongeren hebben onlangs zelf het initiatief genomen om met de gemeente om de tafel te gaan met betrekking tot het veld achter de Hezebrink.

Deze plannen zullen na de zomervakantie verder uitgewerkt en gedeeld worden met de omwonenden van het veld en andere belangstellenden. Na de zomerperiode staat het ontwikkelen van activiteiten voor kinderen van groep 7/8 op de agenda in samenwerking met de oudere jongeren uit Emst. Ook is er vraag om weer een groep voor meisjes te starten.

Jongeren en senioren

Senioren en jongeren hebben (los van elkaar) de wens geuit om iets te willen doen op het gebied van koken. Na de zomervakantie wordt er onderzocht in hoeverre bij deze activiteit de jongeren en senioren met elkaar in contact gebracht kunnen worden.

Peuterspeelzaal ’t Muizenholletje

Peuterspeelzaal ’t Muizenholletje bestaat al 41 jaar in Emst. Vorig jaar is het 40-jarig bestaan dan ook uitgebreid gevierd. ’t Muizenholletje heeft in de Hezebrink de beschikking over een ruime speelruimte met diverse speelhoeken en een extra ruimte die als ‘huishoek’ wordt gebruikt. Ook is er een grote buitenruimte, die onlangs met hulp van veel ouders is ingericht. Het speelterrein is uitdagend met genoeg ruimte om heerlijk te fietsen en te spelen!

Bij de peuterspeelzaal wordt gewerkt met een dagindeling met een voor kinderen herkenbare structuur, met aandacht voor de (welkomst)kring, het zingen van liedjes, gezamenlijke activiteiten, vrij spel en buiten spelen. Af en toe worden er uitstapjes met de peuters gemaakt, zoals een wandeling of naar de speeltuin. Ook gaan de peuters, meestal jaarlijks, op bezoek bij een peuter die op een boerderij woont, om daar naar de lammetjes, kalfjes of andere jonge dieren te kijken.

Door middel van spel, thema’s en activiteiten wordt gewerkt aan de brede ontwikkeling van kinderen. Dit wordt op een kindgerichte manier gedaan, waarbij uitgegaan wordt van het kind en zijn interesses en waarbij alle ontwikkelingsdoelen aan bod komen. Het VVE-programma Piramide wordt gebruikt als uitgangspunt.

Er is nauw contact met de beide basisscholen in Emst, de School met de Bijbel en de Sprenge. Eén keer per jaar is er een gezamenlijk thema met de twee basisscholen, wat gezamenlijk afgesloten wordt op één van de scholen of op de peuterspeelzaal. Als afsluiting van dit (school)jaar is er een gezamenlijk uitje naar de speeltuin in Emst. Peuterspeelzaal ’t Muizenholletje is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.

Meer informatie