Home > Kinderopvang > Kindercentrum Kierewam

Op Kindercentrum Kierewam zijn twee verticale groepen kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Er is tevens een gecombineerde peuterspeelzaal/peuteropvang groep 2-4 jarigen.  Daarnaast is er ook buitenschoolse opvang (BSO) voor 4-12 jarigen. Het kinderdagverblijf voor de
0 tot 4 jarigen is alle werkdagen geopend van 7.00 – 18.00 uur.

Kierewam is gelegen in de wijk Burgerenk in Epe en bevindt zich naast de K. Norelschool.

Activiteiten kindercentrum Kierewam

De groepen op Kierewam zijn lichte ruimtes en sfeervol ingericht met diverse, uitdagende speelhoeken gericht op verschillende leeftijden. We stemmen uitgebreid met ouders af wat het ritme van het kind is en houden hier binnen de groep zoveel mogelijk rekening mee. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw kind warm te laten eten.

Kindercentrum Kierewam heeft twee groepen kinderopvang en een bso. Het kindercentrum ligt naast de K. Norelschool in de wijk Burgerenk in Epe

Bij de peuters wordt themagericht gewerkt. De thema’s wisselen gedurende het hele jaar en sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. Dit doen we onder andere door het spelen in hoeken en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De pedagogisch medewerkers zijn VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geschoold en kijken naar de specifieke behoeftes van het kind en passen daarop activiteiten aan.

Alle groepen op Kierewam hebben hun eigen buitenruimte met aangrenzend onze gezamenlijke ‘Tovertuin’, waarin kinderen hun eigen groente verbouwen en konijnen en kippen verzorgen.

Kindercentrum Kierewam heeft twee groepen kinderopvang en een bso. Het kindercentrum ligt naast de K. Norelschool in de wijk Burgerenk in Epe.

We hebben ook de beschikking over een ruime hal, die fungeert als gezamenlijke ontmoetingsruimte, met een klim- en klautertoestel en andere gymmaterialen om de motorische vaardigheden verder te ontwikkelen. Hier maken we ook graag gebruik van bij slecht weer.

Relevante links