Home > Kinderopvang > Kindercentrum Kanjers

Op Kindercentrum Kanjers is één verticale groep kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is tevens een gecombineerde peuterspeelzaal/peuteropvang groep voor 2-4 jarigen (Bikkels). Ook is er buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar. De kinderdagopvang van Kanjers is 5 dagen in de week geopend van 7.00-18.00 uur.

Kanjers is gelegen aan de rand van de wijk Vegtelarij, naast de openbare basisschool Gildeschool. Met deze school vinden ook regelmatig gezamenlijke activiteiten plaats, zoals gezamenlijke peuter/kleuterochtenden.

Activiteiten kindercentrum Kanjers

De groepen op Kanjers zijn ruim en sfeervol ingericht met diverse, uitdagende speelhoeken gericht op verschillende leeftijden. We stemmen uitgebreid met ouders af wat het ritme van het kind is en houden hier binnen de groep zoveel mogelijk rekening mee. Voor baby’s is er een speciale baby snoezelhoek en hoge boxen voor een veilig & geborgen gevoel.

Bij de peuters wordt themagericht gewerkt. De thema’s wisselen gedurende het hele jaar en sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. Dit doen we onder andere door het spelen in hoeken en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De pedagogisch medewerkers zijn VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) geschoold en kijken naar de specifieke behoeftes van het kind en passen daarop activiteiten aan.

Kanjers heeft een uitdagend buitenterrein met een grote fiets- en speelruimte, verstopplekken, een glijbaan, banden/boomstronken voor het evenwicht en natuurlijk spel en uiteraard een zandbak.

We hebben ook de beschikking over een ruime hal met een klim- en klautertoestel en andere gymmaterialen om de motorische vaardigheden verder te ontwikkelen. Hier maken we ook graag gebruik van bij slecht weer.

Relevante links