Home > BSO > Informatie bso

Klachten

Vanaf 1 januari 2016 is Koppel aangesloten bij de Geschillencommissie. Mocht u als ouder of oudercommissie een klacht hebben, dan legt u deze eerst bij Koppel neer. Voor meer informatie zie ons klachtenreglement.

Via het (voorportaal) Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) wordt geprobeerd de klacht op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan kan de ouder of oudercommissie het geschil voorleggen aan de Commissie (www.degeschillencommissie.nl).

Meer informatie vindt u in deze brochure of op één van hierboven genoemde websites.

Relevante links