Home > ANBI Stichting tot Steun van Koppel

Het financieel ondersteunen van niet-subsidiabele activiteiten van stichting Koppel en andere instellingen op het gebied van specifiek welzijn. Daarnaast ondersteunt de stichting het vrijwilligerswerk in de gemeente Epe op het terrein van welzijn en zorg in de meest brede zin door middel van het instellen van een fonds vrijwilligerswerk. De stichting heeft niet het behalen van winst tot doel.

Postadres: 

Postbus 312, 8160 AH Epe

Beleidsplan:

download hier

Bestuurders: 

Dhr. G..F. Carlée (lid)

Dhr. R. van Westerhuis (penningmeester)

Mw. M.J.M. Kemper (lid)

Beloningsbeleid:

Geen beloning van toepassing

Cijfers:

download hier